Program


AGENDA

"Două decenii de maturitate a profesiei de auditor financiar în România – trecut, prezent și viitor"

Vineri, 25 Octombrie 2019

8:15–9:00 Înregistrare participanți, welcome coffee
Foyer Constanța
Lucrările Congresului CAFR
9:00–11:00 Deschiderea lucrărilor ·

 • Mesaje din partea invitaților·
 • Moment festiv - Ziua Națională a Auditorului Financiar din România·

Sesiune plenară 1: Auditorul viitorului - reglementare și așteptările societății - Sala Constanța

 1. Florin Toma, președinte Accountancy Europe
 2. Hans van Damme, președinte Steering Group, Common Content
 3. Martin Manuzi, director regional Europa, ICAEW
 4. Paul Thompson, director EFAA
 5. Barbara Misterska Dragan, președinte PIBR
 6. Ciprian Teodor Mihăilescu, președinte CAFR
 7. Conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, prim-vicepreședinte CAFR
11:00–11:15 Pauză de cafea
Foyer Constanța
11.15–13.15

Sesiune plenară 2: Auditorul viitorului – tehnologizare și digitalizare - Sala Constanța

 1. Alexandru Petrescu, Guvernul României, Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale
 2. James Barbour, Director Policy Leadership, ICAS
 3. Maggie McGhee, director executiv guvernanță, ACCA
 4. Alexandru Lupea, Partner, Assurance, Ernst&Young Assurance Services S.R.L.
 5. Marius Lanskoronskis, director LAR
 6. Florentina Șușnea, vicepreședinte CAFR
 7. Mihaela Toma, membru al Consiliului CAFR
13.15–14.00 Pauză de prânz
Foyer Constanța
14.00–16.00

Lucrările Congresului – Sesiuni pe ateliere (I)

Atelier 1 – Etică, valori morale și reglementare în auditul financiar, Sala Constanța

  • Moderatori:
   • Ana Dincă, președinte Comisia de auditori statutari a CAFR
   • Laura Vorniceanu, vicepreședinte CAFR
  1. Martin Manuzi, director regional Europa, ICAEW, Contextul actual din Marea Britanie și unele reflecții cu privire la independență și etică
  2. James Barbour, Director Policy Leadership, ICAS, Actualizare cu privire la activitățile Consiliului pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili
  3. Maggie McGhee, director executiv guvernanță, ACCA, Etică, valori morale și reglementare în auditul financiar
  4. Laura Vorniceanu, vicepreședinte CAFR, Mecanismul național pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului - Provocări legislative
  5. Alexandru Bănulescu, Audit Supervisor, MOORE Audit One, Alexandru Stelea, Audit Manager, MOORE Audit One, Independență și integritate profesională
  6. Prof. Emeritus, CNAM Alain Burlaud, membru al Steering Group, Common Content, Istoria contemporană a standardizării contabile: șocul financiarizării și globalizării

                                                                           

Atelier 2 Valoarea adăugată de auditor firmelor mici și mijlocii, Sala Timișoara

  • Moderatori:
   • Prof. univ. dr. Ana Morariu, auditor financiar de onoare
   • Mircea Mureșan, membru al Consiliului CAFR
   • Dr. Gheorghe Rusu, membru al Consiliului CAFR
  1. Paul Thompson, director EFAA, Auditurile IMM-urilor – Provocări și perspective
  2. Géraldine de Léon, director DDPI, CSOEC Franța, Auditorul statutar: un vector de încredere și protecție pentru IMM-uri, din perspectiva situației din Franța
  3. Alina Făniță, CEO PKF Finconta, Finanțarea IMM-urilor și rolul auditorului
  4. Marian Anghelache, director Focus AUDIT S.R.L., Profesia de auditor – parte a sistemului generat de evoluțiile tehnologiei, provocat să construiască încredere, pentru a menține societatea funcțională
  5. Oana Buhăescu, Audit Director, Deloitte Audit S.R.L, Situațiile financiare ale IMM-urilor – prezentare

 

Atelier 3 – Tehnologiile viitorului în audit, Sala Brașov

  • Moderatori:
   • Mihaela Toma, membru al Consiliului CAFR
   • Adriana Lobdă, membru al Consiliului CAFR
   • Alexandru Lupea, Partner, Assurance, Ernst & Young Assurance Services S.R.L.
   • Clemente Kiss, Partner, Head of Audit, ECOVIS România S.R.L.
  1. Clemente Kiss, Partner, Head of Audit, ECOVIS România S.R.L., Data analytics și auditul viitorului
  2. Alexandru Lupea, Partner, Assurance, Ernst&Young Assurance Services S.R.L., Auditul viitorului – schimbările aduse de noile tehnologii
  3. Mirela Șerban, R&M Audit, Exemple practice privind adoptarea tehnologiilor de automatizare în misiunile de audit
  4. Alexandru-Teodor Coracioni, drd. Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, prof. univ. dr. Tatiana Dănescu, Universitatea ”Petru Maior”, Târgu Mureș, Considerații privind aplicarea ”ISAE 3410 – Misiuni de asigurare privind declarațiile referitoare la gazele cu efect de seră” de către auditorii financiari din România

 

Atelier 4 – Profesia de auditor în laboratorul cercetării științifice, Sala Galați

  • Moderatori:
   • Ioan Grigoriu, membru al Consiliului CAFR
   • Prof. univ. dr. Maria Manolescu, auditor de onoare CAFR
   • Prof. univ. dr. Vasile Răileanu, prorector Academia de Studii Economice, București
  1. Prof. univ. dr. Ion Ionașcu, conf. univ. dr. Mihaela Ionașcu, Academia de Studii Economice București, Raportarea corporatistă în societatea (post)modernă: considerații privind contextul românesc
  2. univ. dr. Gabriela Lidia Tănase, prof. univ. dr. Aurelia Ștefănescu, Academia de Studii Economice București, Independența în misiunile de audit financiar. Cazul băncilor din România
  3. Atena Faragalla Widad, prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor, conf. univ. dr. Liana Stanca, Universitatea ”Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, Profesia de auditor la feminin - repere privind antreprenoriatul de gen în România
  4. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor, cadru didactic asociat dr. George Silviu Cordoș, lect. univ. Melinda Timea Fülöp, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Atractivitatea profesiei de auditor financiar pentru generația Y (Millennials)
  5. Conf. univ. dr. Mihai Carp, prof. univ. dr. Iuliana Eugenia Georgescu, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Influența opiniei de audit asupra gradului de manipulare a activităților operaționale. Cazul companiilor românești cotate
16.00–16.15 Pauză de cafea
Foyer Constanța
16.15–18.15

Lucrările Congresului – Sesiuni pe ateliere (II)

Atelier 1  Etică, valori morale și reglementare în auditul financiar, Sala Constanța

  • Moderatori:
   • Ana Dincă, președinte Comisia de auditori statutari a CAFR
   • Laura Vorniceanu, vicepreședinte CAFR
  1. Conf. univ. dr. Daniel Botez, Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău, Studiu comparativ la nivel european privind criteriile care determină obligaţia auditării situaţiilor financiare şi modul de organizare a organismului de supraveghere a auditului statutar
  2. Marius Lanskoronskis, director LAR, Ultimele noutăți în domeniul auditului și contabilității din Lituania
  3. Dmitry Yakovenko, președinte de onoare NIPA, Monitorizarea și chestionarele ca elemente de management al riscului în controlul financiar de stat
  4. Mstislav Yakovenko, președinte al Comitetului de etică profesională NIPA, Impactul modificărilor cursului valutar asupra procesului de cheltuieli bugetare
  5. Corina Listoschi, auditor financiar, Aplicarea principiilor de bază în practica profesională a auditului

 

Atelier 2 – Valoarea adăugată de auditor firmelor mici și mijlocii, Sala Timișoara  

  • Moderatori:
   • Prof. univ. dr. Ana Morariu, auditor financiar de onoare
   • Mircea Mureșan, membru al Consiliului CAFR
   • Dr. Gheorghe Rusu, membru al Consiliului CAFR
  1. Ella Chilea, Partner, Audit & Financial Advisory Services, MAZARS România, Aplicarea eficientă a auditurilor comune în practică
  2. Monica Ștefan, membru al Consiliului CAFR, C.E. – un nou concept?
  3. univ. dr. Florentin-Emil Tănasă, Universitatea ”Danubius” Galați, Alexandru-Teodor Coracioni, drd. Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Analiza riscurilor în auditul financiar și în mediul operațional al IMM-urilor prin utilizarea metodei funcțiilor de încredere
  4. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget, drd. Anca Ioana Brîndușe, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, Interdependența dintre departamentul de Controlling și Management – Premisă pentru atingerea obiectivelor organizaționale
  5. Conf. univ. Gheorghe Fătăcean, FSEGA, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Valorile etice în activitatea de audit financiar

 

Atelier 3 – Tehnologiile viitorului în audit, Sala Brașov

  • Moderatori:
   • Mihaela Toma, membru al Consiliului CAFR
   • Adriana Lobdă, membru al Consiliului CAFR
   • Alexandru Lupea, Partner, Assurance, Ernst&Young Assurance Services S.R.L.
   • Clemente Kiss, Partner, Head of Audit, ECOVIS România S.R.L.
  1. Prof. univ. dr. Dinu Airinei, lect. univ. dr. Daniel Homocianu, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Utilizarea instrumentului interactiv online GiPlot pentru explorarea datelor economice și financiare în contextul componentei ex post a auditului
  2. Diana Vasilescu, auditor financiar, Utilizarea inteligenței artificiale în auditul intern
  3. Florentin Caloian, auditor financiar
  4. Conf. univ. dr. Liana Elefterie, Noua abordare a managementului și a auditului într-o lume globală

 

Atelier 4 – Profesia de auditor în laboratorul cercetării științifice, Sala Galați

  • Moderatori:
   • Ioan Grigoriu, membru al Consiliului CAFR
   • Prof. univ. dr. Maria Manolescu, auditor de onoare CAFR
   • Prof. univ. dr. Vasile Răileanu, prorector Academia de Studii Economice, București
  1. Drd. Oana-Marina Bătae, Academia de Studii Economice din București, Rapoarte de audit extinse și onorarii de audit – o analiză de conținut a pieței bancare din Romȃnia
  2. Prof. univ. dr. Nicoleta Farcane, asist. cerc. dr. Delia Deliu, Universitatea de Vest din Timişoara, Mize și provocări privind activitatea auditorului în era Blockchain
  3. Conf. univ. dr. Maria Grosu, conf. univ. dr. Ioan-Bogdan Robu, prof. univ. dr. Costel Istrate, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Calitatea misiunilor de audit financiar prin prisma raportării aspectelor cheie de audit
  4. Teodora Viorica Fărcaș, auditor financiar G5 Consulting S.R.L, Studiu privind implementarea Directivei 95/2014 în România – Perspectiva legislativă și aplicarea efectivă
  5. Conf. dr. habil. Camelia-Daniela Hațegan, Universitatea de Vest din Timișoara, East European Center for Research in Economics and Business, „Auditarea” auditorilor - supravegherea: necesitate sau obligativitate?
18.15–18.30 Închiderea lucrărilor Congresului, sesiune în plen
Sala Constanța
20.30–23.00 Cină festivă, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Grand Ballroom

EVENIMENT ORGANIZAT ÎN PARTENERIAT CU

 

SoftCont