Inregistrare


Camera Auditorilor Financiari din România

Al VI- lea Congres al profesiei de auditor financiar din România

București, 25 Octombrie 2019, JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Două decenii de maturitate a profesiei de auditor financiar în România – trecut, prezent și viitor


I. Date de identificare


II. Participarea la lucrările din cadrul atelierelor

Persoanele care doresc să susțină o temă vor trimite lucrările după cum urmează:

 • Termen pentru transmiterea titlului temei - 31 Iulie 2019; Persoanele care doresc să realizeze o temă de cercetare, pentru a fi publicată în revista „Audit financiar” trebuie să transmită pe lângă titlu și: obiectivele, abstractul, cuvintele cheie, clasificația.*
 • Termen pentru transmiterea documentului final în format power point și format classic este - 30 August 2019 .


 • *Lucrarea pentru publicare în revista „Audit Financiar” se va transmite atât în limba română cât și în limba engleză.
  Persoanele care doresc să susțină o temă în cadrul unuia dintre atelierele organizate în cadrul Congresului CAFR vor fi contactate de Comitetul de organizare al Congresului CAFR.


III. Participarea la Cina festiva din data de 25 Octombrie 2019

Cina festiva este organizata la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, sala Grand Ballroom, începând cu ora 20:30, iar plata este inclusă în taxa de participare


IV. Taxa de participare

Înscrierea la lucrările Congresului se poate realiza după achitarea taxei de participare în valoare de 500 lei/persoană. Taxa de participare la eveniment include participarea la lucrările Congresului și la Cina festiva din data de 25 Octombrie 2019, organizate la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Taxa de participare NU include: cazarea, transportul și alte cheltuieli personale.

Persoanele care se înscriu pâna la data de 31 Iulie 2019 inclusiv beneficiază de reduceri ale taxei de participare, astfel:

 • Înscriere pâna la inclusiv 15 Iulie 2019, taxă de participare 400 lei/persoană;
 • Înscriere în perioada 16 Iulie 2019 - 31 Iulie 2019 inclusiv, taxă de participare 450 lei/persoană.

Persoanele care se înscriu după data de 31 Iulie 2019 NU beneficiază de reduceri ale taxei de participare, aceasta fiind în valoare de 500 lei/persoană.

Taxa de participare se poate achita direct la CAFR, la sediul din București sau la reprezentanțele teritoriale sau prin virament/transfer bancar, în unul dintre următoarele conturi bancare:

 • Cod fiscal: 12 13 70 45
 • ING Bank, IBAN: RO84 INGB 0001 0081 8692 8910
 • BCR Libertății, IBAN: RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001

Vă rugăm să menționați pe ordinul de plată: „Taxa participare Congres 2019”


 • Vă aducem la cunoștință ca lucrările Celui de al VI-lea CONGRES al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR sau Camera) vor fi fotografiate și înregistrate audio-video.

  CAFR, autoritate competentă care reglementează şi monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar, înființată în baza OUG 75/1999, republicată, privind activitatea de audit financiar, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă informează că va prelucra fotografiile și înregistrarea audito-video doar în legătură cu scopul de a centraliza situația participării la acest eveniment și a alocuțiunilor persoanelor care iau cuvântul, precum și pentru a fi consemnate în materialele profesionale editate sau emise de către CAFR sau în scopuri de marketing și promovare.


 • Numărul locurilor disponibile pentru participanţii la Congres este limitat, astfel încât completarea acestora se va face în ordinea înscrierii și în urma confirmării plății.
 • Persoana care se află în imposibilitatea participării la Congres, din motive de forţă majoră dovedită cu documente, după transmiterea formularului de înregistrare şi înscrierea pe lista participanţilor, va înştiinţa, în scris Camera, cel târziu cu 7 zile înainte de data desfăşurării Congresului, cu privire la imposibilitatea participării, având dreptul la restituirea unui procent de 65% din taxa de participare.

Vă mulțumim pentru completarea formularului de înregistrare. Urmează să fiți contactat de către colegii din cadrul CAFR pentru a vă confirma înscrierea la lucrările Congresului CAFR din 25 Octombrie 2019

O zi frumoasă!

Comitetul de organizare al Congresului CAFR