Despre CAFR


Profesia de auditor financiar are un loc bine definit, esenţial într-o economie modernă, servind interesul public. Prin activitatea sa, auditorul financiar asigură reperele necesare pentru o dezvoltare economică corectă, într-un climat de încredere şi legalitate a afacerilor, îndeplinind astfel un semnificativ rol social.

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România,altele decât auditul statutar.

Camera Auditorilor Financiari din România s-a înfiinţat prin Ordonanţa Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, care statuează şi legitimează profesia de auditor financiar şi organizaţia profesională a auditorilor financiari.

Misiunea CAFR este de a construi pe o bază solidă identitatea şi recunoaşterea publică a profesiei de auditor financiar din România, având ca obiectiv principal dezvoltarea susţinută a profesiei şi întărirea acesteia. Prin adoptarea Standardelor Internaţionale de Audit şi a Codului Etic pentru profesioniştii contabili emis de IFAC, s-a creat premiza ca auditorii financiari, membri ai CAFR, să ofere servicii de audit financiar de o înaltă calitate, în interesul publicului, în general, şi al comunităţii de afaceri, în special.

Auditorul financiar este profesionistul, membru al CAFR, care pe baza raportărilor financiare ale entităţilor formulează ȋntr-un raport de audit o opinie privind credibilitatea acestor raportări.

Principalele activităţi ale Camerei:

 • pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari;
 • asigurarea serviciilor pentru membri în sprijinul activităţii acestora;
 • controlul şi monitorizarea activităţii membrilor Camerei;
 • desfăşurarea relaţiilor interne şi internaţionale cu instituţii, organizaţii profesionale şi cu mediul de afaceri.

Vizibilitatea CAFR pe plan international

În vederea promovării profesionalismului auditorului financiar din România pe plan internaţional, Camera Auditorilor Financiari din România participă, în calitate de membru, la activitatea desfăşurată de o serie de organisme și instituţii profesionale internaționale.

Astfel, CAFR este membru cu drepturi depline al Federației Internaționale a Contabililor - (IFAC) din anul 2008, Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili Francofoni - (FIDEF) din anul 2006, al Accountancy Europe - (AE, fost FEE) din anul 2010, al Proiectului Common Content din anul 2018 și membru instituţional al Asociaţiei Internaţionale pentru Educaţie Contabilă şi Cercetare (IAAER)

Totodată, Camera Auditorilor Financiari din România a încheiat o serie de acorduri de colaborare cu alte organisme similare internaţionale, precum:

 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
 • Institutul Contabililor Autorizaţi din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW)
 • Institutul Contabililor Autorizaţi din Scoţia (ICAS)
 • Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP)
 • Institutul Contabililor Publici Autorizaţi din Bulgaria (ICPA)
 • Camera Auditorilor din Ungaria (MKVK)
 • Uniunea Auditorilor din Ucraina (AUU)
 • Asociaţia Contabililor şi Auditorilor din Republica Srpska (SAAA)
 • Camera Auditorilor din Azerbaidjan
 • Camera Auditorilor din Lituania (LAR)
 • Institutul Naţional al Profesioniştilor Contabili, Managerilor Financiari  şi Economiştilor din Rusia (NIPA)
 • Colegiul Auditorilor din Rusia (RCA)
 • Institutul Contabililor Publici Autorizați din Cipru (ICPAC)

 

Organele de conducere şi decizie ale Camerei

Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa ordinară a Camerei, Consiliul Camerei şi Biroul Permanent al Consiliului Camerei.

Membrii actualului Consiliu al Camerei:

 • Ciprian Teodor Mihăilescu, Preşedintele Camerei, al Consiliului şi Biroului Permanent al Consiliului Camerei
 • Gheorghe Ialomiţianu, Prim-vicepreşedinte al Consiliului
 • Laura Vorniceanu, Vicepreşedinte al Consiliului
 • Florentina Şuşnea,Vicepreşedinte al Consiliului
 • Ioan Grigoriu, Vicepreşedinte al Consiliului
 • Adriana Simona Lobdă, Membru al Consiliului
 • Roxana Monica Ştefan, Membru al Consiliului
 • Gheorghe Rusu, Membru al Consiliului
 • Ion Năstasă, Membru al Consiliului
 • Mihaela Raluca Toma, Membru al Consiliului
 • Mircea Cornel Mureşan, Membru al Consiliului