Ateliere


Lucrările Congresului – Sesiuni pe ateliere (I)

Atelier 1Etică, valori morale și reglementare în auditul financiar

Moderatori:

   • Ana Dincă, președinte Comisia de auditori statutari a CAFR
   • Laura Vorniceanu, vicepreședinte CAFR

Diseminări pe atelier:


Atelier 2 - Valoarea adăugată de auditor firmelor mici și mijlocii

Moderatori:

   • Prof. univ. dr. Ana Morariu, auditor financiar de onoare
   • Mircea Mureșan, membru al Consiliului CAFR
   • Dr. Gheorghe Rusu, membru al Consiliului CAFR

Diseminări pe atelier:


Atelier 3 - Tehnologiile viitorului în audit

Moderatori:

   • Mihaela Toma, membru al Consiliului CAFR
   • Adriana Lobdă, membru al Consiliului CAFR
   • Alexandru Lupea, Partner, Assurance, Ernst & Young Assurance Services S.R.L.
   • Clemente Kiss, Partner, Head of Audit, ECOVIS România S.R.L.

Diseminări pe atelier:


Atelier 4 - Profesia de auditor în laboratorul cercetării științifice

Moderatori:

   • Ioan Grigoriu, membru al Consiliului CAFR
   • Prof. univ. dr. Maria Manolescu, auditor de onoare CAFR
   • Prof. univ. dr. Vasile Răileanu, prorector Academia de Studii Economice, București

Diseminări pe atelier:

   • Prof. univ. dr. Ion Ionașcu, conf. univ. dr. Mihaela Ionașcu, Academia de Studii Economice București, Raportarea corporatistă în societatea (post)modernă: considerații privind contextul românesc
   • Asist. univ. dr. Gabriela Lidia Tănase, Prof. univ. dr. Aurelia Ștefănescu, Academia de Studii Economice București, Independența în misiunile de audit financiar. Cazul băncilor din România
   • Dr. Atena Faragalla Widad, Prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor, Conf. univ. dr. Liana Stanca, Universitatea ”Babeș Bolyai” Cluj-Napoca, Profesia de auditor la feminin - repere privind antreprenoriatul de gen în România
   • Prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor, cadru didactic asociat dr. George Silviu Cordoș, lect. univ. Melinda Timea Fülöp, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Atractivitatea profesiei de auditor financiar pentru generația Y (Millennials)
   • Conf. univ. dr. Mihai Carp, Prof. univ. dr. Iuliana Eugenia Georgescu, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Influența opiniei de audit asupra gradului de manipulare a activităților operaționale. Cazul companiilor românești cotate

 


Lucrările Congresului – Sesiuni pe ateliere (II)

Atelier 1  Etică, valori morale și reglementare în auditul financiar

Moderatori:

   • Ana Dincă, președinte Comisia de auditori statutari a CAFR
   • Laura Vorniceanu, vicepreședinte CAFR

Diseminări pe atelier:

   • Conf. univ. dr. Daniel Botez, Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău, Studiu comparativ la nivel european privind criteriile care determină obligaţia auditării situaţiilor financiare şi modul de organizare a organismului de supraveghere a auditului statutar
   • Marius Lanskoronskis, director LAR, Ultimele noutăți în domeniul auditului și contabilității din Lituania
   • Dmitry Yakovenko, președinte de onoare NIPA, Monitorizarea și chestionarele ca elemente de management al riscului în controlul financiar de stat
   • Mstislav Yakovenko, președinte al Comitetului de etică profesională NIPA, Impactul modificărilor cursului valutar asupra procesului de cheltuieli bugetare
   • Corina Listoschi, auditor financiar, Aplicarea principiilor de bază în practica profesională a auditului

Atelier 2 – Valoarea adăugată de auditor firmelor mici și mijlocii

Moderatori:

   • Prof. univ. dr. Ana Morariu, auditor financiar de onoare
   • Mircea Mureșan, membru al Consiliului CAFR
   • Dr. Gheorghe Rusu, membru al Consiliului CAFR

Diseminări pe atelier:

   • Ella Chilea, Partner, Audit & Financial Advisory Services, MAZARS România, Aplicarea eficientă a auditurilor comune în practică
   • Monica Ștefan, membru al Consiliului CAFR, C.E. – un nou concept?
   • Asist. univ. dr. Florentin-Emil Tănasă, Universitatea ”Danubius” Galați, Alexandru-Teodor Coracioni, drd. Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Analiza riscurilor în auditul financiar și în mediul operațional al IMM-urilor prin utilizarea metodei funcțiilor de încredere
   • Prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget, drd. Anca Ioana Brîndușe, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, Interdependența dintre departamentul de Controlling și Management – Premisă pentru atingerea obiectivelor organizaționale
   • Conf. univ. Gheorghe Fătăcean, FSEGA, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Valorile etice în activitatea de audit financiar

Atelier 3 – Tehnologiile viitorului în audit

Moderatori:

   • Mihaela Toma, membru al Consiliului CAFR
   • Adriana Lobdă, membru al Consiliului CAFR
   • Alexandru Lupea, Partner, Assurance, Ernst&Young Assurance Services S.R.L.
   • Clemente Kiss, Partner, Head of Audit, ECOVIS România S.R.L.

Diseminări pe atelier:

   • Prof. univ. dr. Dinu Airinei, lect. univ. dr. Daniel Homocianu, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Utilizarea instrumentului interactiv online GiPlot pentru explorarea datelor economice și financiare în contextul componentei ex post a auditului
   • Diana Vasilescu, auditor financiar, Utilizarea inteligenței artificiale în auditul intern
   • Florentin Caloian, auditor financiar
   • Conf. univ. dr. Liana Elefterie, Noua abordare a managementului și a auditului într-o lume globală

Atelier 4 – Profesia de auditor în laboratorul cercetării științifice

Moderatori:

   • Ioan Grigoriu, membru al Consiliului CAFR
   • Prof. univ. dr. Maria Manolescu, auditor de onoare CAFR
   • Prof. univ. dr. Vasile Răileanu, prorector Academia de Studii Economice, București

Diseminări pe atelier:

   • Drd. Oana-Marina Bătae, Academia de Studii Economice din București, Rapoarte de audit extinse și onorarii de audit – o analiză de conținut a pieței bancare din Romȃnia
   • Prof. univ. dr. Nicoleta Farcane, asist. cerc. dr. Delia Deliu, Universitatea de Vest din Timişoara, Mize și provocări privind activitatea auditorului în era Blockchain
   • Conf. univ. dr. Maria Grosu, conf. univ. dr. Ioan-Bogdan Robu, prof. univ. dr. Costel Istrate, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Calitatea misiunilor de audit financiar prin prisma raportării aspectelor cheie de audit
   • Teodora Viorica Fărcaș, auditor financiar G5 Consulting S.R.L, Studiu privind implementarea Directivei 95/2014 în România – Perspectiva legislativă și aplicarea efectivă
   • Conf. dr. habil. Camelia-Daniela Hațegan, Universitatea de Vest din Timișoara, East European Center for Research in Economics and Business, „Auditarea” auditorilor - supravegherea: necesitate sau obligativitate?