Al VI- lea Congres al profesiei de auditor financiar din România

Două decenii de maturitate a profesiei de auditor financiar în România – trecut, prezent și viitor

București, 25 Octombrie 2019, JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Obiectivele congresului

 • Misiunea acestui congres este de a reuni lideri în domeniul financiar, reglementatori, auditori și lideri de afaceri într-un eveniment de afaceri de clasă globală cu o tematică ce excede actualitatea.
 • Sărbătorim diferite culturi, recunoaștem reperele-cheie si stabilim un plan pentru viitorul auditului.
 • Al VI-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România are ca temă „ Două decenii de maturitate a profesiei de auditor financiar în România – trecut, prezent și viitor“, bucurându-se de participare internațională și va analiza modul în care universul auditului s-a schimbat de la înființarea profesiei în România, conectând teme de actualitate.
 • Vom marca, de asemenea, cea de-a 20-a aniversare a CAFR, privind trecutul, prezentul și viitorului său, în calitate de organism profesional și lider în domeniul auditului.

Subiectele congresului

 • tehnologizare și digitalizare;
 • reglementare și așteptările societății;
 • etica și valorile morale în audit;
 • valoarea adăugată de auditor firmelor mici și mijlocii;
 • cercetarea științifică în domeniul auditului.

Publicul țintă

 • Auditori financiari şi stagiari;
 • Stakeholderi şi alți utilizatori ai informaţiilor rezultate din raportul de audit;
 • Mediul academic;
 • Autorități de reglementare;

Membrii comitetului științific


Prof. univ dr. NICOLAE ISTUDOR

 

Prof. Univ. Dr. Nicolae Istudor, Președinte AFER – președinte al Comitetului științific

Rector al Academiei de Științe Economice, Preşedinte al Comisiei de Ştiinte Economice şi Administrarea Afacerilor din cadrul CNATDCU, preşedinte Comitet Director „Asociaţia Facultăţilor de Economie din România“ (AFER) şi vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior.

A primit numeroase distincţii şi diplome de excelenţă acordate de mai multe universităţi şi instituţii pentru performanţă în managementul universitar.

Expert în cadrul Panelului Mondial UN-FAO HLPE (High Level Panel of Expert) dar și membru fondator al Asociaţiei – ALUMNI ASE.

Autor a numeroase cărți, cursuri de specialitate și articole publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale, domnului Istudor Nicolae i-a fost conferit de către mai multe universităţi, titlul academic onorific de „Doctor Honoris Causa”.

În anul 2004, cu ocazia Zilei Naţionale a României a fost decorat de către Preşedenţia României cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de cavaler pentru activitatea desfăşurată în vederea dezvoltării rurale şi eficientizării ramurilor agricole şi silvice în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iar în anul 2010 i-a fost acordată Diploma de recunoaştere a activităţii depuse în sectorul agroalimentar de către Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO).

Prof. univ dr. Ana MORARIU

Prof.univ.dr. Ana Morariu,  membru al Comitetului științific

Auditor financiar de onoare

Ca auditor financiar din anul 2000, a contribuit la dezvoltarea CAFR prin scrieri de articole, materiale și suporturi de cursuri, prelegeri în țară și străinătate la conferințe, congrese, workshopuri, etc. A  fost vicepreședinte CAFR în perioada 2011-2014 și pe lângă numeroase activități ale Consiliului, a promovat o pregătire profesională a auditorilor și stagiarilor bazată pe exemple, studii de caz, aplicații.

Ca universitar a scris numeroase articole, cărți, studii, a contribuit la dezvoltarea învățământului universitar și a fost promotorul introducerii disciplinelor de Contabilitate și gestiune fiscală inclusiv audit financiar la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune. A inițiat și dezvoltat  programul de master Audit Financiar și Consiliere, program acreditat de CAFR și CECCAR.

Ana DINCĂ

Ana DINCĂ, membru al Comitetului științific

Președinte al Comisiei de Auditori Statutari a CAFR

Peste 15 ani experiență în domeniul auditului financiar cu specializare în audit statutar, auditul situațiilor financiare întocmite pe baza politicilor de grup, IFRS, GAAP, auditul Fondurilor Comisiei Europene.

Dna. Dincă este auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România din anul 2000 și membru al Comisiei de Auditori Statutari a CAFR.

Dna Dincă deține, de asemenea, titlurile de expert contabil și consultant fiscal și a fost premiată cu premiul special al președintelui WASME pentru rezultate semnificative in activitatea antreprenorială.

Prof. univ. dr. Maria MANOLESCU

Prof.univ.dr. Maria Manolescu , membru al Comitetului științific

Auditor financiar, doamna Maria Manolescu este membru al CAFR de la înființarea acesteia, având calitatea de vicepreședinte, iar în prezent este auditor financiar de onoare.

D-na Maria Manolescu are o importantă expertiză și numeroase misiuni profesionale în domeniu, având o implicare majoră în reglementarea contabilității și auditului financiar, precum și în crearea și consolidarea profesiei de auditor financiar în România.

Experiența profesională în domeniu a fost valorificată și în învățământul economic superior – în prezent fiind profesor universitar emerit al ASE Bucuresti – precum și în numeroase proiecte de cercetare științifică și lucrări de specialitate realizate.

Clemente KISS

Clemente KISS, membru al Comitetului științific

Dl. Kiss este auditor financiar, membru al Comitetului de Dezvoltare al Organizației Internaționale de Contabilitate IFAC din iunie 2015, fiind nominalizat de către CAFR pentru această funcție.

Dl Kiss lucrează pentru KPMG România din anul 2009 și este în prezent Director pentru Afaceri Reglementare și Audit. A lucrat anterior pentru EY România, în calitate de Senior Manager în domeniul serviciilor de asigurare și consultanță în afaceri, și ARBOmedia, în funcția de Chief Financial Officer.

Dl Kiss este licențiat în economie (contabilitate și sisteme informatice), deține o diplomă de master în audit și contabilitate și titlul de doctor. De asemenea, este membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și al Association of Chartered Certified Accountants.

A scris numeroase articole, studii și sondaje privind dezvoltarea profesiei de contabil și a fost implicat în proiecte importante, cum ar fi implementarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

Alexandru Lupea

 

Alexandru Lupea, membru al Comitetului științific

Specialist în domeniul financiar cu o vastă experiență în audit, due diligence și finanțe corporative.

Lider al afacerilor de familie pentru EY România.

Absolvent al TRIUM EMBA (program comun al Universității din New York, prin Stern School of Business, al Haute Etude de Commerce de Paris și al London School of Economics), FCCA, membru CAFR, CECCAR
Experiență vastă în piețele emergente, în special în Europa Centrală și de Est.
Specialități: Audit, contabilitate, finanțe corporative, guvernanță corporativă, energie (electricitate, petrol și gaz), producție, transport și logistică, afaceri de familie.

 

SECRETARIAT ȘTIINȚIFIC

Adriana Spiridon, Sef CAPCS, secretar științific

 

Flavia Tudor-Cioriceanu, Sef CSAM, secretar științific


Locatie eveniment


 

JW Marriott Bucharest Grand Hotel