Ateliere


Atelier 1 – Integritate și independență – prezent și perspective în contextul socio - economic actual

Moderatori:

 • Ana Dinca, membru al Comisiei de Auditori Statutari a CAFR
 • Conf.univ.dr. Daniel Botez, auditor financiar

Diseminări pe atelier:

 • - Înțelegerea costului operațional în sectorul combaterii spălarii banilor și reacția instituțiilor financiare
  Autor: Chrisol Correia, Director, Market Planning LexisNexis Risk Solutions InfoCredit Group - Descarca Prezentare
  Prezentator: Chrisol Correia
 • - Controlul financiar intern în funcţie de departament, auditul financiar intern şi monitorizarea în cadrul autorităţilor federale (în sectorul public al economiei), în Rusia, la momentul actual
  Autor: Dmitry Yakovenko - President, National Institute of Professional Accountants, Financial Managers and Economists
  Prezentator: Dmitry Yakovenko
 • - Independența auditorului în misiunile de asigurare - cerințele reglementărilor europene
  Autor: Vasile Bulata - Audit Senior Partner, BDO Audit S.R.L. - Descarca Prezentare
  Prezentator: Vasile Bulata
 • - Modificările Directivei 2011/16/EU din perspectiva auditorilor financiari și a Codului de Etică IFAC
  Autor: Danut Schwartz - Managing Partner, RSM Romania S.R.L.  - Descarca Anexa - Prezentare 
  Prezentator: Danut Schwartz
 • - Cultura organizațională în auditul financiar
  Autori: Prof.univ.dr. Sorinel Domnișoru, Ec.Drd. Isabela Dragomir, Lect.univ.dr. Sorin Vînătoru - Universitatea din Craiova - Descarca Prezentare
  Prezentator: Ec.Drd. Isabela Dragomir
 • - Un drept contabil care face apel la raționamentul profesional: o amenințare sau o oportunitate pentru profesia contabilă?
  Autori: Alain Burlaud - Common Content Project Steeering Group, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) - Descarca Prezentare
  Maria Niculescu - Ecole Supérieure de la Francophonie pour l’Administration et le Management (ESFAM)
  Prezentator: Alain Burlaud
 • - Auditul Comun – potențială soluție pentru creșterea independenței auditorilor?
  Autor: Vasile Andrian - Partner – Head of Audit & FAS, MAZARS ROMANIA S.R.L.
  Prezentator: Vasile Andrian
 • - Probleme de etică în scandaluri financiare recente
  Autor: Conf.univ.dr. Daniel Botez - Auditor financiar - Descarca Prezentare
  Prezentator: Conf.univ.dr. Daniel Botez
 • - Provocările auditorilor din Lituania: a accelera, a frâna sau a menţine echidistanţa ?
  Autor: Aurelija Lauruševičiūtė – CEO, Lithuanian Chamber of Auditors - Descarca Prezentare
  Prezentator: Aurelija Lauruševičiūtė

Atelier 2 - Experiențe și exigențe privind auditul statutar în România

Moderatori:

 • Prof.univ.dr. Maria Manolescu, auditor financiar de onoare
 • Prof.univ.dr. Tatiana Danescu, auditor financiar

Diseminări pe atelier:

 • - Impactul regulamentului UE privind auditul statutar al entităţilor de interes public
  Autor: Oana Laura Buhăescu - Director | Audit/Manufacturing/Assurance, Deloitte Audit S.R.L. - Descarca Prezentare
  Prezentator: Oana Laura Buhăescu
 • - Documentația – măsură a calității misiunii de audit financiar
  Autori: Roxana Monica Ștefan - Membru al Consiliului CAFR, Audit Partner - SOTER AUDIT S.R.L.- Descarca Prezentare
  Alexandra Mutulescu - Audit Assistant Manager, SOTER AUDIT S.R.L.
  Prezentator: Alexandra Mutulescu
 • - Impactul opiniei de audit în percepția investitorilor – rezultate empirice pe B.V.B.
  Autori: Prof.univ dr. Tatiana Dănescu, Universitatea Petru Maior - Tg. Mureș- Descarca Prezentare
  Lect.univ.dr. Ioan Ovidiu Spatacean, Universitatea Petru Maior - Tg. Mureș
  Prezentator: Lect.univ.dr. Ioan Ovidiu Spatacean
 • Diferența dintre evaluarea contabilă și cea fiscala și colaborarea cu auditorul financiar
  Autor: Adrian Vascu - Prim-vicepresedinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România- Descarca Prezentare
  Prezentator: Adrian Vascu
 • Evaluarea în spațiul temporal a activelor în contextul auditul statutar
  Autor: Alexandru Teodor Coracioni, Altrix Consulting S.R.L.- Descarca Prezentare
  Prezentator: Alexandru Teodor Coracioni
 • - Rapoartele de audit la societățile pe piața de capital, la un an de la aplicarea ISA 700-720
  Autor: Mirela Păunescu, PhD, MBA, ACCA - Descarca Prezentare
  Prezentator: Mirela Păunescu
 • - Implicațiile raportării integrate asupra auditului financiar
  Autor: Gabriela Alina Fanita, Director - PKF FINCONTA S.R.L. - Descarca Prezentare
  Prezentator: Gabriela Alina Fanita
 • - Abordarea serviciilor de due diligence de către auditorul financiar, în contextul fuziunilor și achizițiilor
  Autor: Luminița Ristea - Managing partner, Nexia CRG Audit S.R.L. - Descarca Prezentare
  Prezentator: Luminița Ristea

Atelier 3 - Riscurile în audit și raportarea financiară în contextul provocărilor actuale

Moderatori:

 • Conf.univ.dr. Mirela Paunescu, auditor financiar
 • Dr. Ciprian Mihailescu, Președinte al CAFR

Diseminări pe atelier:

 • - Comitetele de audit din Europa Centrală şi de Est în faţa schimbării
  Autor: Martin Manuzzi - Regional Director, Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) - Descarca Prezentare
  Prezentator: Martin Manuzzi
 • - Impactul IFRS 16 “Contracte de leasing” asupra raportărilor financiare și riscurilor de audit
  Autor: Cristina Gabriela Gutu - Manager, Advisory, Head of KPMG Training Academy KPMG Audit S.R.L.- Descarca Prezentare
  Prezentator: Cristina Gabriela Gutu
 • - Inteligenţa artificială, tehnologia blockchain și monedele virtuale - riscuri specifice de audit
  Autor: Mirela Păunescu, PhD, MBA, ACCA- Descarca Prezentare
  Prezentator: Mirela Păunescu
 • - Riscurile IT - În responsabilitatea cui?
  Autor: Vlad Bălan – Manager, Deloitte Audit S.R.L. - Descarca Prezentare
  Prezentator: Vlad Bălan
 • - Riscurile induse de atacurile cibernetice asupra activității de audit financiar
  Autori: Conf.univ.dr. Cristina Raluca POPESCU, Stagiar în activitatea de audit - Descarca Prezentare
  Prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU, Auditor financiar
  Prezentator: Prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU
 • - Impactul Regulamentului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal în Misiunea de Audit
  Autor: Andrei Marius Stan – Partner, Moore Stephens KSC - Descarca Prezentare
  Prezentator: Andrei Marius Stan
 • - Riscurile generate de sistemul IT asupra misiunilor de audit
  Autori: Prof.univ.dr. Sorinel Domnișoru, Lect.univ.dr. Sorin Vînătoru - Universitatea din Craiova - Descarca Prezentare
  Prezentator: Lect.univ.dr. Sorin Vînătoru
 • - Cum pot fi diminuate riscurile în auditul intern printr-un management adecvat?
  Autor: Mircea Poenaru, Auditor financiar - Descarca Prezentare
  Prezentator: Mircea Poenaru
 • - Tranzacțiile cu părți afiliate - riscuri și responsabilități pentru trinomul guvernanță, management și auditor financiar
  Autor: Marian Anghelache - FOCUS AUDIT S.R.L.- Descarca Prezentare
  Prezentator: Marian Anghelache
 • - Frauda – rezultatele sondajului EY din 2017 si metode de combatere a acesteiaFraud: EY 2017
  Autor: Irina Chiriac - Senior Manager, ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.- Descarca Prezentare
  Prezentator: Irina Chiriac

Atelier 4 - Auditul financiar la IMM-uri – între oportunitate și necesitate

Moderatori:

 • Prof.univ.dr. Ana Morariu, Membru al Comitetului de excelență
 • Clemente Kiss, auditor financiar

Diseminări pe atelier:

 • - Profesia de auditor financiar – experiențe, exigențe și provocări actuale
  Autor: Christopher Arnold - Head of SME/SMP and Research, International Federation of Accountants (IFAC) - Descarca Prezentare
  Prezentator: Christopher Arnold
 • - Auditul IMM-urilor - între oportunitate și necesitate
  Autor: Robert Stenhouse - Vice-President, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - Descarca Prezentare
  Prezentator: Robert Stenhouse
 • - Beneficiile extinderii activității de audit pentru IMM-uri
  Autor: Madeline-Dalila Alexander - Audit Partner, Deloitte Audit SRL - Descarca Prezentare
  Prezentator: Madeline-Dalila Alexander
 • - Analiza independenței auditorului financiar în spațiul eticii profesionale
  Autori: FLORIN EPURE - Audit Partner, Audit ONE S.R.L. - Descarca Prezentare
  ALEXANDRU STELEA - Audit Manager, Audit ONE S.R.L.
  Prezentator: FLORIN EPURE
 • - Auditul IMM-urilor - între oportunitate și necesitate
  Autor: Paul Thompson – Director, European Federation for Accountants and Auditors for SMEs (EFAA) - Descarca Prezentare
  Prezentator: Paul Thompson
 • - Cum se realizează auditarea IMM-urilor: aspecte problematice şi posibilităţi de soluţionare
  Autor: Hilde Blomme - Deputy CEO, Accountancy Europe - Descarca Prezentare
  Prezentator: Hilde Blomme
 • - Auditarea IMM-urilor: surmontarea dificultăţilor pentru îmbunătăţirea calităţii
  Autor: Chilea Ella Cristina – Partner, MAZARS ROMANIA S.R.L. - Descarca Prezentare
  Prezentator: Chilea Ella Cristina
 • - Situația IMM-urilor din România 2013-2016
  Autor: Mirela Burlacu - Business Developer, KEYSFIN SRL - Descarca Prezentare
  Prezentator: Mirela Burlacu
 • - Auditul- între oportunitate și necesitate
  Autor: Benoit Vanderstichelen - Secretaire du Bureau, FIDEF - Descarca Prezentare
  Prezentator: Benoit Vanderstichelen
 • - Auditul financiar pe domenii specializate - provocări, oportunități și limite pentru IMM-uri
  Autor: Prof.univ.dr. Ana Morariu - Președinte al Comitetului științific al Congresului, Auditor financiar de onoare - Descarca Prezentare
  Prezentator: Prof.univ.dr. Ana Morariu
 • - Auditul financiar la IMM-uri: de la limitare la oportunitate
  Autor: Clemente Kiss – Director, KPMG AUDIT S.R.L. - Descarca Prezentare
  Prezentator: Clemente Kiss

Oricare arie tematică a diseminărilor din fiecare atelier poate fi și temă de cercetare.