Al V-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România

Profesia de auditor financiar – experiențe, exigențe și provocări actuale

Bucureşti, 3 noiembrie 2017, Hotel Radisson Blu

Eveniment organizat în parteneriat cu


 

Obiectivele congresului

Prin participarea unor personalităţi recunoscute din ţară şi din străinătate urmărim:

 • să conturăm o percepţie corectă şi productivă asupra modului de aplicare a noilor reglementări ale Uniunii Europene;
 • să abordăm cele mai bune interpretări și practici în domeniu;
 • să punem în evidenţă cele mai eficiente soluţii pentru asimilarea şi interpretarea acestora;

Subiectele congresului

 • Aspecte legislative privind exercitarea profesiei de auditor financiar;
 • Supravegherea profesiei contabile în contextul asigurării unei înalte calități a misiunilor;
 • Diseminarea celor mai bune practici în profesia de audit;
 • Dezvoltarea culturii organizaţionale în auditul financiar prin pregătirea profesională;

Publicul țintă

 •  Auditori financiari şi stagiari;
 • Stakeholderi şi alți utilizatori ai informaţiilor rezultate din raportul de audit;
 • Mediul academic;
 • Autorități de reglementare;

Membrii comitetului științificProf. univ dr. Ana MORARIU

Prof.univ.dr. Ana Morariu,  președinte al Comitetului științific

Ca auditor financiar din anul 2000, a contribuit la dezvoltarea CAFR prin scrieri de articole, materiale și suporturi de cursuri, prelegeri în țară și străinătate la conferințe, congrese, workshopuri, etc. A  fost vicepreședinte CAFR în perioada 2011-2014 și pe lângă numeroase activități ale Consiliului, a promovat o pregătire profesională a auditorilor și stagiarilor bazată pe exemple, studii de caz, aplicații.

Ca universitar a scris numeroase articole, cărți, studii, a contribuit la dezvoltarea învățământului universitar și a fost promotorul introducerii disciplinelor de Contabilitate și gestiune fiscală inclusiv audit financiar la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune. A inițiat și dezvoltat  programul de master Audit Financiar și Consiliere, program acreditat de CAFR și CECCAR.


Ana DINCĂ

Ana DINCĂ

Ana DINCĂ, membru al Comitetului științific

Peste 15 ani experiență în domeniul auditului financiar cu specializare în audit statutar, auditul situațiilor financiare întocmite pe baza politicilor de grup, IFRS, GAAP, auditul Fondurilor Comisiei Europene.

Dna. Dincă este auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România din anul 2000 și membru al Comisiei de Auditori Statutari a CAFR.

Dna Dincă deține, de asemenea, titlurile de expert contabil și consultant fiscal și a fost premiată cu premiul special al președintelui WASME pentru rezultate semnificative in activitatea antreprenorială.

Prof. univ. dr. Maria MANOLESCU

Prof.univ.dr. Maria Manolescu , membru al Comitetului științific

Auditor financiar, doamna Maria Manolescu este membru al CAFR de la înființarea acesteia, având calitatea de vicepreședinte, iar în prezent este auditor financiar de onoare.

D-na Maria Manolescu are o importantă expertiză și numeroase misiuni profesionale în domeniu, având o implicare majoră în reglementarea contabilității și auditului financiar, precum și în crearea și consolidarea profesiei de auditor financiar în România.

Experiența profesională în domeniu a fost valorificată și în învățământul economic superior – în prezent fiind profesor universitar emerit al ASE Bucuresti – precum și în numeroase proiecte de cercetare științifică și lucrări de specialitate realizate.

 

Conf.univ. dr. Mirela PĂUNESCU

Conf.univ.dr. Mirela Paunescu, membru al Comitetului științific

Dna. Păunescu este conferentiar universitar doctor la Academia de Studii Economice, având publicate numeroase cărți şi articole în diverse reviste de specialitate. Studiile academice includ un MBA finalizat in Boston, USA, o diplomă de master în contabilitate şi audit în cadrul Academiei de Studii Economice şi una în drept fiscal în cadrul Universității București.

De asemenea membru ACCA, dna. Păunescu are o experiență de peste 15 ani în training în audit, IFRS şi taxe. Ca auditor financiar experiența sa profesională include misiuni de audit pe situaţii financiare şi de due diligence, fiscalitate, transpunerea legislației europene şi elaborarea de ghiduri şi manuale de politici şi proceduri pe diverse tematici şi domenii de activitate, consultanță fiscală precum şi consultanță pentru aplicarea IFRS.


Clemente KISS

Clemente KISS, membru al Comitetului științific

Dl. Kiss este auditor financiar, membru al Comitetului de Dezvoltare al Organizației Internaționale de Contabilitate IFAC din iunie 2015, fiind nominalizat de către CAFR pentru această funcție.

Dl Kiss a lucrat pentru KPMG România din anul 2009 și este în prezent Director pentru Afaceri Reglementare și Audit. A lucrat anterior pentru EY România, în calitate de Senior Manager în domeniul serviciilor de asigurare și consultanță în afaceri, și ARBOmedia, în funcția de Chief Financial Officer.

Dl Kiss este licențiat în economie (contabilitate și sisteme informatice), deține o diplomă de master în audit și contabilitate și titlul de doctor. De asemenea, este membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și al Association of Chartered Certified Accountants.

A scris numeroase articole, studii și sondaje privind dezvoltarea profesiei de contabil și a fost implicat în proiecte importante, cum ar fi implementarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

Secretariat științific

Cristina Cerbu, Director executiv al CAFR, secretar științific
Dna. Cerbu are peste 10 ani experiență în activitatea de audit financiar şi este membru CAFR, ACCA şi IIA.

Flavia Tudor-Cioriceanu, Sef Departament servicii pentru membri, secretar științific
Dna. Tudor – Cioriceanu coordonează activitatea Departamentului servicii pentru membri, fiind angajată în cadrul CAFR din anul 2011.


Locatie eveniment


 

 

Hotel Radisson Blu, București