Al V-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România

Profesia de auditor financiar – experiențe, exigențe și provocări actuale

Bucureşti, 3 noiembrie 2017, Hotel Radisson Blu

Eveniment organizat în parteneriat cu


 

Obiectivele congresului

Prin participarea unor personalităţi recunoscute din ţară şi din străinătate urmărim:

 • să conturăm o percepţie corectă şi productivă asupra modului de aplicare a noilor reglementări ale Uniunii Europene;
 • să abordăm cele mai bune interpretări și practici în domeniu;
 • să punem în evidenţă cele mai eficiente soluţii pentru asimilarea şi interpretarea acestora;

Subiectele congresului

 • Aspecte legislative privind exercitarea profesiei de auditor financiar;
 • Supravegherea profesiei contabile în contextul asigurării unei înalte calități a misiunilor;
 • Diseminarea celor mai bune practici în profesia de audit;
 • Dezvoltarea culturii organizaţionale în auditul financiar prin pregătirea profesională;

Publicul țintă

 •  Auditori financiari şi stagiari;
 • Stakeholderi şi alți utilizatori ai informaţiilor rezultate din raportul de audit;
 • Mediul academic;
 • Autorități de reglementare;

Membrii comitetului științific


Prof. univ dr. Ana MORARIU
Ana DINCĂ
Prof. univ. dr. Maria MANOLESCU
Conf.univ. dr. Mirela PĂUNESCU
Clemente KISS
Secretariat științific

Locatie eveniment


 

 

Hotel Radisson Blu, București