CEL DE  AL IV-LEA CONGRES AL PROFESIEI DE AUDITOR FINANCIAR DIN ROMÂNIA